Λέξεις αλλιώς ιδωμένες | Φιλί

About

Mία αγαπημένη στήλη επιστρέφει με εμπλουτισμένη ομάδα και περισσότερες λέξεις, ιδωμένες αλλιώς… ποιητικές, αυθεντικές και ταξιδιάρικες.

Publishers: Ελισσάβετ Χαρταβέλλα, Νίκος Χαλδαιάκης, Πόπη Κράλη

“ Kiss me, and you will see how important I am.”
Sylvia Plath

Είναι μια πτυχή
Της γλώσσας σου
Που κερδίζει κάθε μου ενδοιασμό
Έτσι όπως αποκτούνε σάρκα
Οι λέξεις
Και κατακλύζουν κάθε χιλιοστό
Του δυστυχισμένου νού

Η πιο ολοκληρωμένη διατύπωση μιας οπής που με οδηγεί στην διάτρητη πλευρά μου
είναι η επιμήκυνσις μιας παρειάς που διαφεύγοντας τις φιλοφρονήσεις εισόδευσε
στο ναό του Νέου Σολομώντος . Το ανοιχτό μέρος της άνω οδοντοστοιχίας διακρίνει
μια ουλή που δεν ήλθε αλλά κατέφυγε ως σπάραγμα στον επιχείλιο έρπη σου, που
λάτρεψα ως φερεγγυότητα της αδιευκρίνιστης βιολογικής σου υπόστασης.

Είναι ένα φιλί
Που ανοίγει σαν όστρακο
Και έρχεται πάντα ορμητικό
Να με καψαλίσει θυμίζοντας
Πόσο μοιάζουν οι πλαγιές
Του βουνού
Με τα πλευρά του εραστή

Φίλα με ως προέκταση μιας τάσης που δεν ευδοκίμησε, αλλά διήλθεν εν φυλακί και
νυκτί.
Φίλα με ως πρωτότοκον ηδονοβλεψία της φιλεύσπλαχνης ερμητικής νυκτός.
Δεν ήλθε, αλλά κατέφυγε ως σκοπός της ζωής.
Το φιλί σου δεν είναι έρως είναι διαφεύγουσα Κόρη.
Φίλα με.
Φίλα με ως αρχαίον εικόνισμα.
Φίλα με, έλεγε Εκείνη
Και σύ την φίλησες
Κι όλο το μέσα σου
Στάλαξε στη μνήμη της
Ίσως γιαυτό ό,τι κι αν ζει
Τη λεπτομέρεια της αφής σου θυμίζει