Οι γυναίκες στην Κοινωνία. Οι γυναίκες στην Εξουσία. Οι γυναίκες στην Ε.Ε. This time I’m voting for women

Ιωάννα Δανδέλια

Γυναίκα. Το ασθενές φύλο. Γυναίκα στην οικογένεια, την εργασία, την πολιτική, την εξουσία. Οι γυναίκες τα τελευταία χρόνια κερδίζουν ποσοτικά τη συμμετοχή τους στα κοινά, διεκδικούν συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα, σε εθνικά κοινοβούλια, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι αριθμοί κάθε χρόνο βελτιώνονται, η ευχή και κατάρα της ποσόστωσης παραμένει ευμετάβλητος παράγοντας. Αν οι αριθμοί συμμετοχής στην πολιτική και στον εργασιακό στίβο αποτελούν μια ένδειξη θετικής πορείας, οι αντίστοιχοι αριθμοί σε θέσεις ευθύνης και ηγεσίας παραμένουν απογοητευτικοί.

Ιωάννα Δανδέλια Δημοσιογράφος, Διευθύντρια Εκδόσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

 

Όλο και λιγότερες γυναίκες προχωρούν σε υψηλές ιεραρχικά θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Το ίδιο ισχύει και στην πολιτική. Στην πολιτική και την εξουσία τα εμπόδια πολλαπλασιάζονται. Οι γυναίκες αυτές δέχονται περισσότερες επιθέσεις για τις ικανότητες τους. Ελέγχονται περισσότερο, αμφισβητούνται περισσότερο. Ο διαθέσιμος χρόνος, η αμοιβή, οι επαφές και η αξιοπιστία των επαφών και των πόρων που μπορεί να διατεθούν σε μια γυναίκα διαφέρουν σημαντικά αν συγκριθούν με τους αντίστοιχους δείκτες στους άντρες.

Τι συζητιέται όμως αυτή την περίοδο στην Ευρώπη ενόψει των επερχόμενων ευρωεκλογών; Πώς αντιμετωπίζει η Ε.Ε. τις διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα; Πώς η εξουσία αλλάζει τα δεδομένα και ποια μέτρα θα μπορούσαν να αλλάξουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα;  Βία, σεξουαλική παρενόχληση, διακρίσεις. Όλες οι δράσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο παρουσιάζουν διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. Ψυχολογική, λεκτική, σωματική βία. Τα φαινόμενα δεν έχουν εξαλειφθεί.

Εκατό χρόνια έχουν περάσει από τότε που οι γυναίκες έχουν κερδίσει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα εθνικά κοινοβούλια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σεξισμός. Οι γυναίκες δε φτάνουν εύκολα στην πολιτική εκλογή και όταν το καταφέρνουν δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Οι αριθμοί παραμένουν ενδεικτικοί της προόδου που έχει γίνει αλλά και της προσπάθειας που πρέπει να συνεχιστεί. Από τις είκοσι οκτώ χώρες που ανήκουν στην ευρωπαϊκή ένωση οι έξι από αυτές παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό εκπροσώπησης στα κοινοβούλια τους. Σε τρεις χώρες οι γυναίκες κατέχουν ηγετική θέση.

#meToo

Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και στο ευρωκοινοβούλιο δεν έχουν εξαλειφθεί τέτοιες διακρίσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό σεξουαλικών παρενοχλήσεων προέρχεται από βουλευτές, οι ίδιοι οι βουλευτές είναι οι θύτες. Η καμπάνια #meToo που ξεκίνησε το 2018 παραμένει ενεργή και σε ένα μεγάλο βαθμό έχει καταφέρει να  αναδείξει το πρόβλημα και να πετύχει δημοσιοποίηση και αντιμετώπιση του φαινομένου.

Η αφύπνιση όμως, η συνειδητοποίηση σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο παραμένει ζητούμενο. Η προσπάθεια που συντελείται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τα παραδείγματα σεξισμού, σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στο ευρωκοινοβούλιο.

Η Ε.Ε. έχει δεσμευτεί να επιτύχει ισορροπία μεταξύ των φύλων στην πολιτική εκπροσώπηση και την συμμετοχή ως ένα ζήτημα δικαιοσύνης, ισότητας και δημοκρατίας. Έχουν γίνει συγκεκριμένες συστάσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης συγκεκριμένων δράσεων που θα μπορούσαν να αναλάβουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα εθνικά κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, τα πολιτικά κόμματα. Στην πορεία για τις ευρωεκλογές, τον Μάιο του 2019, τα ευρωπαϊκά όργανα έχουν ήδη οριοθετήσει μια στρατηγική για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των δύο φύλων.

Δίνουμε μια μάχη

Στόχος είναι στο επόμενο Κοινοβούλιο αλλά και σε θέσεις υψηλού επιπέδου στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. να βρεθούν γυναίκες, όχι μόνο λόγω συγκεκριμένης ποσόστωσης και αριθμών αλλά κυρίως λόγω ικανοτήτων και ευελιξίας αλλά και πρόθεσης να εργαστούν για τα δικαιώματα των γυναικών και την εκπροσώπηση τους.

«Η Ενωμένη Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει μόνο με σεβασμό στα δικαιώματα των γυναικών. Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης και περισσότερες νέες γυναίκες στην πολιτική. Δίνουμε μια μάχη. Δεν είναι μια μάχη μεταξύ αντρών και γυναικών, είναι μια μάχη που δίνουμε υπέρ των γυναικών για να κάνουμε την Ευρώπη καλύτερη», τόνισε σε ομιλία του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Antonio Τajani, στην Διακομματική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων που συνεδρίασε το πρωί της Πέμπτης 7 Μαρτίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

«Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις κυβερνήσεις, στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό. Η βία λόγω φύλου παρατηρείται σε όλα τα κλιμάκια. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να φτάσουν στον επαγγελματικό στίβο, στην πολιτική, στην εξουσία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να προσφέρουν όσο μπορούν, δεν μπορούν να φτάσουν σε ηγετικές θέσεις και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, να δώσουμε στις γυναίκες την εξουσία για να προσφέρουν και να τις φέρουμε στην εξουσία», αναφέρει ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Vote for women

Σε  έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, τόσο το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην εκλογική διαδικασία όσο και η πρόθεση τους να ψηφίσουν παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις. Σταθερό είναι το ενδιαφέρον τους για θέματα όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η απασχόληση, η αμοιβή στην απασχόληση, οι κοινωνικές παροχές. Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις γυναίκες συγκεντρώνουν θέματα που αφορούν την οικονομία και την ανάπτυξη, ενώ η χώρα μας είναι ανάμεσα στις οκτώ χώρες της Ε.Ε. που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τον αριθμό των γυναικών στο εθνικό κοινοβούλιο.

«Στόχος μας είναι  να θέσουμε τις οδηγίες και να εντάξουμε στις αποφάσεις μας τα μέτρα που θα προστατεύσουν την γυναικεία παρουσία στα επαγγέλματα, στην οικονομία, στην πολιτική, στην εξουσία. Δεσμευόμαστε σε αυτή την προεδρία να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, που παρατηρείται δυστυχώς ακόμη σε μεγάλο βαθμό αλλά και τις συνθήκες για μπορούν οι γυναίκες αυτές να προσφέρουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους», επισήμανε η Πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Viorica Dancila, με προηγούμενη θητεία στο ευρωκοινοβούλιο για τη χώρα της. Η Ρουμανία θα βρίσκεται στην προεδρία της Ε.Ε. μέχρι και τον Ιούνιο του 2019 και είναι η πρώτη φορά για τη συγκεκριμένη χώρα.

#thistimeimvotingeu

Οι γυναίκες είναι δυνατές σε νούμερα, έχουν σημαντική δύναμη στην ψήφο. Αυτή η ψήφος μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στο διαρκή και επαναλαμβανόμενο ευρωσκεπτικισμό που παρατηρείται στους κόλπους της Ε.Ε. και απειλεί σε ένα σημαντικό βαθμό τις ευρωεκλογές του 2019. Η καμπάνια #thistimeimvotingeu έχει ως στόχο όχι μόνο να προσελκύσει τους ψηφοφόρους στις κάλπες αλλά και να επαναφέρει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μιας διαδικασίας που παραμένει ενεργή και απευθύνεται σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Η νέα σύνθεση του ευρωκοινοβουλίου, οι ιεραρχίες που θα προκύψουν αλλά και η εκπροσώπηση των γυναικών μπορεί να αποτελέσει μια χρυσή ευκαιρία για τη δημιουργία μιας νέας ατζέντας που θα εμπλουτίσει όσα μέχρι στιγμής έχουν προγραμματιστεί και υλοποιηθεί, θα θέσει κανόνες και αξίες προστασίας των γυναικών και θα ορίσει τους κανόνες εκπροσώπησης και υποστήριξης μέτρων για την ισότητα των δύο φύλων.