Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη | Μια έξυπνη πόλη

Στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε μια πράσινη εφαρμογή που ονομάστηκε εργαλείο e-GPP και είναι ένα website.

publisher: Έφη Παστουρματζή 

Το εργαλείο δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις λειτουργικότητες του. Υποστηρίζει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και περιέχει πληροφορίες σχετικά με ένα νέο διαγωνισμό (συνοπτική περιγραφή, βασικές πληροφορίες και συνδέσμους για κατέβασμα των εγγράφων του διαγωνισμού).

Υποστηρίζει την περιήγηση και την αναζήτηση στα περιεχόμενα μιας βιβλιοθήκης με πράσινες προδιαγραφές προϊόντων και θέματα σχετικά με την βιωσιμότητα των προϊόντων.
Περιέχει μια λειτουργία αναζήτησης που επιτρέπει την αναζήτηση σε ένα κατάλογο προμηθευτών για να εντοπίσουν προμηθευτές που ικανοποιούν συγκεκριμένα πράσινα κριτήρια όπως ορίζεται από τους δημόσιους φορείς όσον αφορά την προμήθεια πράσινων προιοντων-υπηρεσιων.
Η δημιουργία ενός εγγράφου περιλαμβάνει πράσινες προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτει το νέο προϊόν/υπηρεσία, τη λίστα των προμηθευτών που ικανοποιούν τις προδιαγραφές αυτές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό βάση τιμών αγοράς για την προμήθεια των προϊόντων-υπηρεσιών του διαγωνισμού.
Υπάρχει λειτουργία που επιτρέπει στους δημόσιους φορείς να αναζητήσουν προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες που ικανοποιούν συγκεκριμένα πράσινα κριτήρια και προδιαγραφές.

 

*Το άρθρο αποτέλεσε εργασία στο πλαίσιο των μαθημάτων στο 1ο Δημόσιο ΙΕΚ Δημοσιογραφίας