Eπιστολή από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος ιατρικών εργαστηρίων

Επειδή τις τελευταίες μέρες διατυπώνεται έντονα από την πλευρά των φοιτητών της Αισθητικής & Κοσμητολογίας η πρόθεση συνένωσης του Τμήματός τους με το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων στο πλαίσιο της δημιουργίας του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου όπως και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και γίνεται προσπάθεια να ασκηθούν πιέσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος ιατρικών εργαστηρίων εκφράζουν τα επιχειρήματα τους.

Ενόψει της επικράτησης τέτοιων απόψεων, το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων προκειμένου να υποστηρίξει το δικαίωμά του να αποτελέσει αυτόνομο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών στο πλαίσιο της Πανεπιστημιοποίησης κατά τα πρότυπα αντίστοιχων Τμημάτων του εξωτερικού, θέτει υπ όψη σας τα παρακάτω:

Στη Θεσσαλονίκη, οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικών εργαστηρίων, ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών τετραετούς φοίτησης, ανώτατης εκπαίδευσης, με αντιστοιχία 100% με τα προγράμματα σπουδών ανάλογων Τμημάτων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, που φέρουν τον τίτλο ¨Βιοϊατρικές Επιστήμες¨.

Το πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος έχει επικαιροποιηθεί πρόσφατα (Αύγουστος 2018 σύμφωνα με τα διεθνή πανεπιστημιακά και ακαδημαϊκά πρότυπα).

Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουνε επαγγελματικά δικαιώματα με πλήρη συνάφεια με τους αποφοίτους αντίστοιχων Βρετανικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πανεπιστημιακών Τμημάτων που χαρακτηρίζονται ως Biomedical Scientists (https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/biomedical-scientist) και ήδη πολλοί απόφοιτοι του τμήματος με βάση το περίγραμμα των μαθημάτων του προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων αναγνώρισαν πλήρως το πτυχίο τους σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και εργάζονται ως Biomedical Scientists και μάλιστα κάποιοι είναι ερευνητές πρώτης βαθμίδας.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 118, 14/06/96 κατοχύρωσης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και ΦΕΚ 34/Α/20-3-2017 (άδεια εξάσκησης επαγγέλματος με υποβολή του πτυχίου) αποτελούν το κύριο μέρος των εργαζομένων στο χώρο της Υγείας και πραγματοποιούν εξειδικευμένες Εργαστηριακές Εξετάσεις για τη διάγνωση νοσημάτων στον άνθρωπο.

Στελεχώνουν Τμήματα όπως μικροβιολογικό – ιολογικό, βιοχημικό, αιματολογικό, αιμοδοσίας-τράπεζα αίματος, ανοσολογικό – ιστοσυμβατότητος, πυρηνικής Ιατρικής για εκτέλεση των εξετάσεων RIA, ορμονολογικό-ενδοκρινολογικό, τοξικολογικό, παθολογοανατομικό, κυτταρολογικό, γενετικής, μοριακής βιολογίας και πειραματοζώων. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε οποιοδήποτε άλλο χώρο με βάση το αντικείμενο σπουδών τους, όπως στην βιοϊατρική έρευνα κλπ.

Με τα σημερινά δεδομένα στον Τομέα Υγείας, την επανεμφάνιση παλιών νοσημάτων και την οικονομική κρίση οι Βιοεπιστήμονες (Ιατρικά Εργαστήρια) σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αλλάξουν πρόγραμμα και πρέπει να διατηρήσουν την εξειδίκευσή τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, πέντε Τμήματα (Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας, Οδοντικής Τεχνολογίας, Οπτικών-οπτομετρών, και Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων), κανένα από τα οποία δεν είχε τη δυνατότητα να σταθεί ως αυτοδύναμο, διότι δεν είχαν τον απαραίτητο αριθμό μόνιμων μελών διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), συνενώθηκαν σε ένα τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών.

Το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο δεδομένου ότι τα Τμήματα αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών 2,5 εξαμήνων και να εντάξουν τα μαθήματα ειδικότητας στα επόμενα 5,5 εξάμηνα. Ωστόσο, τα Τμήματα από κοινού μπορούσαν να διαθέσουν καθηγητές κατάλληλων ειδικοτήτων για τη διδασκαλία των κοινών μαθημάτων και κανένα από τα συγχωνευόμενα τμήματα δε διέθετε λιγότερα από 5 μέλη ΔΕΠ. Για παράδειγμα η κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαθέτει 8 μέλη ΔΕΠ με ειδικότητες τόσο του αντικειμένου της Αισθητικής όσο και της Κοσμητολογίας και αντίστοιχο διδακτικό και ερευνητικό έργο, ένα μέλος Ειδικού διδακτικού προσωπικού (ΕΔΙΠ) και ένα μέλος τεχνικού προσωπικού (ΕΤΠ).

Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, τα πράγματα είναι διαφορετικά

Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, έχει τα απαραίτητα μέλη ΔΕΠ και από πλευράς αριθμού (12) και από πλευράς κατάλληλων ειδικοτήτων ώστε να μπορεί να σταθεί ως αυτοδύναμο Τμήμα. Επιπλέον, έχει όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια που του επιτρέπουν να σταθεί επάξια στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως:

  • Πρόγραμμα σπουδών επικαιροποιημένο και αντίστοιχο με αυτό Τμημάτων Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
  • Ερευνητικό έργο και επιστημονική αναγνώριση που αποδεικνύεται από ερευνητικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ετεροαναφορές, προσκλήσεις μελών του για ομιλίες σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε editorial board και ως κριτές σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά κλπ).

Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν εικασίες και αποδεικνύονται και από τις αξιολογήσεις του Τμήματος (εσωτερικές και εξωτερικές) και από την έκθεση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του Τμήματος.

Το Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας της Θεσσαλονίκης διαθέτει μόνο ένα μέλος ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Αισθητική-Αποτρίχωση.

Από τα 40 υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσσαλονίκης, μόνο 3 (Χημεία, Υγιεινή-Μικροβιολογία και Βιολογία) εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων. Από τα μαθήματα ειδικής υποδομής, ΔΟΝΑ και ειδικότητας του τμήματος Αισθητικής & Κοσμητολογίας, πολλά καλύπτονται ήδη από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων και όχι του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων λόγω μη συνάφειας με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα των καθηγητών των Ιατρικών Εργαστηρίων. Σύμφωνα με την άποψη των φοιτητών πολλά μαθήματα δηλώνεται ότι διδάσκονται από καθηγητές των Ιατρικών Εργαστηρίων, γεγονός που αποτελεί ψεύδος. Μόνο το μάθημα της Βιολογίας διδάχτηκε κάποια χρόνια από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι:

  • Είναι αδύνατον το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων με τις ειδικότητες του προσωπικού που διαθέτει να προσφέρει μαθήματα βασικής υποδομής στο Τμήμα Αισθητικής. Οι ειδικότητες και τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων φαίνονται αναλυτικά στην έκθεση σκοπιμότητας που κατέθεσε και δεν δύναται κανείς να οδηγεί εξειδικευμένους επιστήμονες σε διδασκαλία μαθημάτων μη συναφών με το γνωστικό τους αντικείμενο διότι δεν αποτελεί κριτήριο υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου. Η διδασκαλία μαθημάτων μη συναφών με το γνωστικό αντικείμενο των μελών ΔΕΠ δεν συνάδει με τα ακαδημαϊκά πρότυπα. Για το λόγο αυτό, όποτε συμβαίνει αποτελεί αρνητικό στοιχείο στις αξιολογήσεις των Τμημάτων από τη ΜΟΔΙΠ και τους εξωτερικούς αξιολογητές;
  • Το μοναδικό, προς το παρόν, μέλος ΔΕΠ που διαθέτει το Τμήμα Αισθητικής είναι αδύνατον να στηρίξει κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας (5,5 εξαμήνων).

Μια συγχώνευση θα είχε θετικό αποτέλεσμα μόνο αν τα μέλη του Τμήματος με το οποίο θα συγχωνευόταν το Τμήμα Αισθητικής είχαν κατάλληλα αντικείμενα και δυνατότητα να καλύψουν μεγάλο μέρος των μαθημάτων της Αισθητικής. Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων δεν έχει αυτή τη δυνατότητα διότι δεν διαθέτει αυτό το προσωπικό.

Επομένως, μια τέτοια συγχώνευση δε θα βοηθήσει στην επιβίωση του Τμήματος Αισθητικής & Κοσμητολογίας. Θα δημιουργήσει μια κατεύθυνση χωρίς τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε ένα πρόγραμμα σπουδών με ακαδημαϊκά κριτήρια που αρμόζουν σε ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα και να παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις που τους αξίζουν και θα τους επιτρέψουν να σταθούν επάξια μεταξύ των λοιπών αποφοίτων ανάλογων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ωστόσο, η δημιουργία ενός Τμήματος με μια μη βιώσιμη κατεύθυνση θα καταδικάσει σε δυσλειτουργία και την υγιή κατεύθυνση του Τμήματος.

ΑΝΤΙΤΙΘΕΜΕΘΑ στη συγχώνευση της Αισθητικής με το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων γιατί αποτελεί ένα Τμήμα με ακαδημαϊκά κριτήρια που μπορεί να σταθεί ως αυτοδύναμο στο πλαίσιο του νέου Πανεπιστημίου και υπερασπιζόμαστε την ομαλή λειτουργία του, τη διατήρηση του επιπέδου του και το δικαίωμά μας να εκπαιδευόμαστε με υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα ως επαγγελματίες Υγείας που συμβάλλουν στην διατήρηση του επιπέδου της Υγείας στη χώρα μας.

Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα μας, που περάσαμε σε ένα Τμήμα με αρκετά υψηλή βάση εισαγωγής (βάση εισαγωγής: 15418, μέσος όρος 3ετίας), πρόγραμμα μαθημάτων ανάλογο με αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού (εξωτερική αξιολόγηση από καθηγητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού, 2011) και δυνατότητα σταδιοδρομίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να συνεχίσουν να φοιτούν σε ένα Τμήμα υψηλού επιπέδου. Αυτό δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υποτιμούμε το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Δυτικής Αττικής που προέκυψε από τη σύμπραξη πέντε Τμημάτων με άλλη σύνθεση μελών ΔΕΠ από αυτήν που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, όπως μας κατηγορεί η Αισθητική.

Το κάθε Ίδρυμα έχει τις ιδιαιτερότητες του που προκύπτουν από διάφορες συνιστώσες όπως μέλη ΔΕΠ, Εργαστήρια, φοιτητές κλπ. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είχε άλλο ανθρώπινο διδακτικό δυναμικό και δυναμική και σύμφωνα με αυτά δημιούργησε τα προγράμματά του και κρίνεται από τη ΜΟΔΙΠ και ΑΔΙΠ.

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν άλλα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση όλες οι αποφάσεις για τη σύνθεση των Τμημάτων στηρίζονται και πρέπει να στηρίζονται σε αντικειμενικά, λογικά, επιστημονικά, ακαδημαϊκά κριτήρια που αποδεικνύονται σε όλες τις περιπτώσεις με στοιχεία και εκθέσεις σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και κρίνονται από διαπιστευμένα όργανα που πληρούν τις προϋποθέσεις και όχι σε συναισθηματικά κριτήρια όπως αυτά που επικαλούνται οι σύλλογοι Αισθητικών.Αν δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη ένα Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών με τη συνένωση του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και του Τμήματος Αισθητικής δε θα είναι «όπως στη Δυτική Αττική». Θα είναι πολύ χειρότερα.

  1. Γιατί στη Θεσσαλονίκη πολλά από τα «κοινά» γενικά μαθήματα των 2,5 πρώτων εξαμήνων καλύπτονται από μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων με κατάλληλες ειδικότητες.
  2. Γιατί στη Θεσσαλονίκη δε θα υπάρχουν τα 8 μέλη ΔΕΠ της Αισθητικής & Κοσμητολογίας για να στηρίξουν τα 5,5 εξάμηνα μαθημάτων εξειδίκευσης της κατεύθυνσης, όπως στην Αθήνα
  3. Γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει ούτε ένα μέλος ΔΕΠ με αντικείμενο την κοσμητολογία
  4. Γιατί στη Θεσσαλονίκη η έλλειψη προσωπικού του αντικειμένου της Κοσμητολογίας ποτέ δεν επέτρεψε στο Τμήμα να αυξήσει την παρεχόμενη στην κοσμητολογία εκπαίδευση στο επιθυμητό κατά τους εξωτερικούς αξιολογητές, 1/3 των μαθημάτων και η προτεινόμενη συνένωση δεν έχει καμία προοπτική να το διευκολύνει.
  5. Γιατί στη Θεσσαλονίκη η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στο Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας τα τελευταία χρόνια δεν επέτρεψε την παραγωγή ερευνητικού έργου και καμία ενίσχυση εξειδικευμένου προσωπικού δεν θα προκύψει από την προτεινόμενη συνένωση.
  6. Γιατί στη Θεσσαλονίκη ένα βιώσιμο Τμήμα με καλή αξιολόγηση και προοπτικές θα αποκτήσει μια μη βιώσιμη κατεύθυνση και θα καταδικαστεί και το ίδιο σε έλλειψη βιωσιμότητας και κακή αξιολόγηση από την επόμενη ημέρα της προτεινόμενης συνένωσης.

Η έλλειψη ακαδημαϊκών κριτηρίων και η επίκληση συναισθηματικών κριτηρίων το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να οδηγήσει σε μίζερη και άξια λύπησης κατάσταση ένα ακόμα Τμήμα που οι μέχρι τώρα προσπάθειες του προσωπικού του και η πορεία του δείχνουν ότι δεν αξίζει τέτοια τύχη (Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων), και μπορεί να οδηγήσει σε μίζερη και αδιέξοδη κατάσταση τους είδη υπάρχοντες φοιτητές του.

Στην ίδια αδιέξοδη κατάσταση θα εγκλωβίσει μελλοντικούς φοιτητές των δύο Τμημάτων/κατευθύνσεων που δεν το αξίζουν όπως και τις οικογένειές τους.

Ευχόμαστε να βρεθεί ένας τρόπος που θα οδηγήσει πραγματικά στην επιβίωση του Τμήματος Αισθητικής και στην εξασφάλιση της δυνατότητας να παρέχει σπουδές υψηλού επιπέδου.

Το Τμήμα της Αισθητικής όπως προκύπτει και από το πρόγραμμα σπουδών της εδώ και 10 χρόνια και παρά τις παρατηρήσεις των Εξωτερικών Αξιολογητών 2014 ποτέ δεν δέχτηκε να εναρμονίσει το πρόγραμμα του στα Διεθνή πρότυπα. Ακολουθεί σχεδόν αποκλειστική κατεύθυνση Αισθητική (που δεν υπάρχει σε κανένα Ευρωπαϊκό και Διεθνές Πανεπιστήμιο με level 6) και όχι Κοσμητολογίας.

Το τμήμα Αισθητικής αντί να συρρικνώσει και να υποβαθμίσει τις σπουδές ενός Τμήματος ας μελετήσει τα πρότυπα Διεθνών Πανεπιστημίων και ας προτείνει και εφαρμόσει πανεπιστημιακά προγράμματα που πράγματι θα σέβονται τους φοιτητές και θα εξυπηρετούν την Ελληνική κοινωνία.

Τα πανεπιστημιακά προγράμματα δεν κρίνονται συναισθηματικά, απαιτούν ακαδημαϊκά και επιστημονικά κριτήρια και πρότυπα τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με εκθέσεις σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, εξωτερικές αξιολογήσεις, ερευνητικό και επιστημονικό έργο που δεν διαθέτει η Αισθητική και όχι με σαθρά επιχειρήματα.

Δυστυχώς παρακολουθούμε με λύπη το τελευταίο διάστημα να παρατίθενται στα ΜΜΕ από τους φοιτητές της Αισθητικής επιχειρήματα που δε συνάδουν με τα ακαδημαϊκά κριτήρια και την εν γένει κουλτούρα που πρέπει να έχει ένας φοιτητής ή απόφοιτος που σέβεται το ακαδημαϊκό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται.

Επιπλέον η παραπληροφόρηση του κοινού και απόψεις όπως οι απόφοιτοι της Ιατρικής δίνουν κατατακτήριες εξετάσεις στην Αισθητική για να αποκτήσουν εξειδίκευση μόνο γέλωτα μπορούν να προκαλούν και πραγματικά μήπως πρέπει να καταργηθούν οι ειδικότητες της Ιατρικής, Δερματολογία και Πλαστική Χειρουργική αφού εξειδίκευση προσφέρει το τμήμα Αισθητικής;

Δικαιολογίες και επιχειρήματα που συνδέουν την ακαδημαϊκότητα με τη δυνατότητα αυτόνομης δραστηριοποίησης στο πλαίσιο ενός ελεύθερου επαγγέλματος και προσπαθούν να αποδείξουν εσφαλμένα την επιστημονικότητά τους υποβιβάζοντας άλλους επιστήμονες. Σα να μην υπάρχουν πολλά άλλα επαγγέλματα με δυνατότητα άσκησης αυτόνομου ελεύθερου επαγγέλματος που δεν είναι πανεπιστημιακά και αντίστροφα. Με το σκεπτικό αυτό, ο ραδιολόγος που παρασκευάζει σκιαγραφικά και κάνει τις μαγνητικές τομογραφίες δεν έχει ακαδημαϊκότητα και επιστημονικότητα γιατί συνεργάζεται με τον γιατρό;

Η επιστημονικότητα ενός Τμήματος δεν αποδεικνύεται με βίντεο όπως αυτά που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες οι φοιτητές της αισθητικής:

Υπάρχει σχετική νομοθεσία και αρμόδια όργανα που πληρούν προδιαγραφές και τα κρίνουν.

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash