Άρθρα

Συνάντηση Outriders Network “Ιστορίες με Αντίκτυπο”

Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου στο Impact Hub Athens, το Outriders Network, ένας οργανισμός που υποστηρίζει δημοσιογράφους, σε συνεργασία με το Impact Hub Athens, το inside story και το Athens LIVE, οργανώνουν μια συνάντηση αφιερωμένη στις “Ιστορίες με Αντίκτυπο“ (“Impactful Stories”). Η συνάντηση ξεκινάει το απόγευμα με δύο workshops, ενώ το κυρίως μέρος της εκδήλωσης αποτελείται από μια σειρά ομιλιών που ξεκινά στις 18:00, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικές οπτικές του τι σημαίνει μια ιστορία να έχει αντίκτυπο.

Read more

Άρθρο δημοσιογραφίας δεδομένων | Ατμοσφαιρική ρύπανση: Το πρόβλημα αιωρείται

About

Μπορεί ένας δημοσιογράφος να συνεργαστεί με έναν μαθηματικό με απώτερο σκοπό να δημιουργήσουν από κοινού ένα δημοσιογραφικό κείμενο, το οποίο περιλαμβάνει χρήσιμα στοιχεία και συμπεράσματα που αξίζουν δημοσίευσης; Μπορεί! Το παρακάτω άρθρο το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 1ου Greek Data Expedition με στόχο τη δημιουργία άρθρων που εντάσσονται στην κατηγορία της δημοσιογραφίας δεδομένων είναι μια πρώτη απόπειρα!

Storytellers: Μαρία Ζαμπέτη, Μαρία-Άννα Τανάγια
Στατιστική επεξεργασία/οπτικοποιήσεις: Γεώργιος Αργύρης, Κωνσταντίνος-Βασίλειος Καρυώτης, Νεόφυτος Μπουφίδης, Παναγιώτης Παρίσης

Φωτογραφία: © DKAR Images/Tetra Images/Corbis
Read more