Βόλτα στην αγορά | Ένα νέο εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά με λειτουργικό αυτισμό και ελαφριά νοητική στέρηση ζητά τη στήριξή μας!

Ένα στα 50 παιδιά διαγιγνώσκονται στο φάσμα του αυτισμού, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα στις ΗΠΑ. Η ανάγκη για εκπαίδευση και ανεξαρτητοποίηση αυτών των παιδιών είναι πιο έντονη από ποτέ.

Ομάδα Εργασίας «Βόλτα στην Αγορά»

 

Τα άτομα αυτά χρειάζεται ν’ αναπτύξουν λειτουργικές δεξιότητες και η τεχνολογία δίνει, πλέον, τα απαραίτητα εργαλεία. Μία ομάδα επιστημόνων, ζητά τη δική σας στήριξη για να αναπτύξει την πρώτη εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ): ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας, που με επιστημονικές μεθόδους, θα βοηθήσει αυτά τα παιδιά να κάνουν… τη δική τους «Βόλτα στην αγορά».

Για πολλά άτομα στο ΔΑΦ, οι καθημερινές προκλήσεις προκαλούν σύγχυση που δημιουργούν εμπόδια στις σχέσεις και τους κοινωνικούς ή επαγγελματικούς στόχους. Δυσκολεύονται ή αδυνατούν να διαβάσουν τις εκφράσεις του προσώπου και κατά συνέπεια δεν γνωρίζουν πώς ν’ ανταποκριθούν.

Μελέτες σε ερευνητικά κέντρα, όπως των Πανεπιστημίων του Newcastle, Τέξας στο Ντάλας, του Κέντρου BrainHealth και του Πανεπιστήμιου Yale, έχουν δείξει ότι παιδιά στο ΔΑΦ (αγόρια ηλικίας 8 έως 15 ετών), έχουν σημαντική πρόοδο στην απόκτηση ικανοτήτων μέσω της βιωματικής διδασκαλίας που διεξάγεται σε παιχνίδια τα οποία αναπτύσσονται σε εικονικό περιβάλλον. Η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας χρησιμοποιείται επίσης για να βοηθήσει τα άτομα στο φάσμα του λειτουργικού αυτισμού με προβλήματα κοινωνικής προσοχής.

Η εφαρμογή

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Βόλτα στην Αγορά» δίνει έμφαση στην επικοινωνία του ατόμου τόσο στις φυσικές όσο και στις ημι-δομημένες δραστηριότητες του παιχνιδιού για ένα μεγάλο εύρος σκοπών. Χαιρετά, ζητά, επιλέγει, εκφράζει συναισθήματα, διαμαρτύρεται κ.λ.π.. Οι στόχοι που τίθενται για το άτομο είναι κατάλληλοι για την ανάπτυξή του και αποσκοπούν σε λεκτικές και μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας.

Η εφαρμογή είναι ένα συνεργατικό εκπαιδευτικό εργαλείο, στο οποίο οι οικογένειες και οι εκπαιδευτές δουλεύουν μαζί με τον παίκτη και καθορίζουν το βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού.

Η εφαρμογή με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες ν’ αντιδρούν σε διακριτικές δοκιμασίες, καθοδηγούμενοι από δασκάλους ή γονείς. Δίνει επίσης τη δυνατότητα στον παίκτη να επικοινωνεί χωρίς καθοδήγηση και να παίρνει πρωτοβουλίες σε σχέση με τις αγορές του.

Η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας χρησιμοποιεί φυσικές δραστηριότητες σε ένα πλήθος κοινωνικών καταστάσεων, καθώς και ημι-δομημένη διδασκαλία στις κοινωνικές ρουτίνες. Παρέχει τη δυνατότητα της συμπτωματικής διδασκαλίας και βασίζεται στην οπτική ενίσχυση (εικόνες, κινούμενες εικόνες-animation, σύμβολα εικόνων) για να ενισχύσει την κοινωνική επικοινωνία και τη συναισθηματική ρύθμιση.

Η εφαρμογή στοχεύει κυρίως να βοηθήσει τα άτομα με λειτουργικό αυτισμό ν’ αναπτύξουν ικανότητες μάθησης και εφαρμογής λειτουργικών δεξιοτήτων σε μία ποικιλία καταστάσεων.

Το παιχνίδι

Όλοι οι ήρωες και οι προκλήσεις του παιχνιδιού – περιλαμβανομένων των παικτών, εκπαιδευτικών και των ατόμων που απαρτίζουν το στενό και ευρύτερο περιβάλλον – δυνητικά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ατόμου στο φάσμα του λειτουργικού αυτισμού. Φαίνεται ότι οι δραστηριότητες στις οποίες επισημαίνονται στόχοι και επιδιωκόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν καθημερινές ρουτίνες καθώς και δραστηριότητες σε ένα εμπορικό κέντρο.

Αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων ανεξαρτησίας και αυτοβοήθειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική επικοινωνία και στη συναισθηματική ρύθμιση.

Η εκπαιδευτική εφαρμογή βοηθά τα άτομα με ΔΑΦ να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια κάθε ημέρας και κατά την εκπλήρωση των βασικών τους αναγκών.

Για παράδειγμα, στο παιχνίδι το άτομο με ΔΑΦ έχει 10€ και θέλει να αγοράσει ένα σάντουιτς και μια μπάλα. Χρειάζεται να ιεραρχήσει τις ανάγκες του ανάλογα με τα χρήματα που διαθέτει με στόχο να πραγματοποιήσει τις αγορές του στο εμπορικό κέντρο και αυτό είναι μια σύνθετη διαδικασία που οδηγεί σε ενεργή συμμετοχή. Αποδεικνύεται ότι μπορεί να πετύχει περισσότερα με τη χρήση εικόνων, λέξεων και/ ή χειρονομιών.

Το παιχνίδι, με τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας, προσφέρει ευκαιρίες για αισθητηριακές και κινητικές δραστηριότητες. Στόχος είναι ν’ αναδειχθούν στρατηγικές οι οποίες θα δεσμεύσουν τον παίκτη σε σημαντικές καθημερινές δραστηριότητες, ενισχύοντας τη μάθηση, τις θετικές σχέσεις και τις επιτυχείς κοινωνικές εμπειρίες.

Το μοντέλο SCERTS

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού παιχνιδιού βασίστηκε στο μοντέλο SCERTS το οποίο αναπτύχτηκε από τους Barry Prizant, Amy Wetherby, Emily Rubin, Amy Laurent και Patrick Rydell, μία πολυεπιστημονική ομάδα κλινικών, ερευνητών και εκπαιδευτικών που έχει πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας, με πολλές και εκτενείς δημοσιεύσεις στο πεδίο του αυτισμού.

Θεωρήσαμε ως καταλληλότερο το εν λόγω μοντέλο γιατί δεν είναι μια αποκλειστική προσέγγιση, αλλά προσφέρει ένα πλαίσιο στο οποίο πρακτικές και στρατηγικές από άλλες προσεγγίσεις μπορούν να ενοποιηθούν. Η εκπαίδευση «συναντά» το παιχνίδι με στόχο να ενισχυθεί η θετική συμπεριφορά (ΑΒΑ), η οπτική και η αισθητηριακή αντίληψη καθώς και η εναλλακτική επικοινωνία (ΑΑC), μέσα από καθημερινές δραστηριότητες όπως είναι η εκπλήρωση καθημερινών αναγκών και πιο ειδικά η πραγματοποίηση αγορών.

Ξεκινήσαμε με βάση τα αποτελέσματα των μελετών των κέντρων που έχουν αναφερθεί και συνεχίσαμε με έρευνα που σχεδιάσαμε με τη βοήθεια της ψυχολόγου – ειδικής εκπαιδευτικού Κατερίνας Γεωργοπούλου και την οργάνωση και εκτέλεση της ερευνήτριας Έλενας Παυλάκη, σε επιλεγμένα ειδικά σχολεία. Τα αποτελέσματα μας οδήγησαν να αναπτύξουμε την εκπαιδευτική εφαρμογή «Βόλτα στην Αγορά».

Η χρηματοδότηση

Ζητάμε την έμπρακτη στήριξή σας προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα κόστη αγοράς εξειδικευμένου εξοπλισμού και στην ανάπτυξη μέρους των γραφικών, ώστε να υλοποιήσουμε ένα έργο πνοής για χιλιάδες παιδιά που βιώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα

Το αναγκαίο ποσό ανέρχεται στις €5.000.

 

H ομάδα

H ομάδα εργασίας αποτελείται από:

  • Δρ. Αναστασία Δημητρά | Animator, Εκπαιδευτικός (Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Διευθύντρια στο Τμήμα Animation & Interactive Μedia στον ΑΚΤΟ. Ερευνητικό Ενδιαφέρον (Η Αισθητική στην Τέχνη του Animation και των Παραστάσεων Εικονικής Πραγματικότητας)
  • Δημήτρης Πατρίκιος, MA | Σκηνοθέτης, Developer, Εκπαιδευτικός
  • Κατερίνα Σ. Γεωργοπούλου | Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή, Ειδική Εκπαιδευτικός, Ψυχολόγος
  • Δρ. Δημήτρης Τσούκας | Σύνθετης, Εκπαιδευτικός
  • Έλενα Παυλάκη | Animator, Ερευνήτρια

Ένα δείγμα της κονκάρδας που δίνεται στα ανταλλάγματα/perks

 

 

 

 

 

 

 

 

*Για όσους αγόρασαν κάποιο από τα ανταλλάγματα/perks, παρακαλούμε στείλτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο anadimitra1@gmail.com για να σας στείλουμε αυτό που αντιστοιχεί στην προσφορά σας.